Wandeltrends & ontwikkelingen 2014

In de wandelwereld zijn er diverse trends en ontwikkelingen te onderscheiden. Wandelnet zet hier de belangrijkste voor u op een rij:

 

Vergrijzing

Naar verwachting zal rond 2038 wel 24% (4,5 miljoen) van de bevolking in Nederland ouder dan 65 jaar zijn. Een grote doelgroep als het gaat om recreatie, ouderen hebben bovendien meer tijd en geld dan de jongere doelgroep en wandelen graag.

De tendenzen van gezond- en jeugdigheid zullen in combinatie met de aandacht voor preventie van volksziekten als diabetes en obesitas er vermoedelijk voor zorgen dat een groot deel van de ouderen straks veel zal wandelen, in ieder geval tot dat lichamelijke beperkingen om de hoek komen kijken. De actieradius wordt na pensionering eerst groter, mensen krijgen meer tijd om een wandeling verder weg te ondernemen –en neemt daarna langzaamaan af vanwege het ontstaan van fysieke beperkingen. Dit omslagpunt ligt nu rond het 75e jaar.

Als gevolg hiervan komt de wandelomgeving steeds dichter bij huis te liggen en ontstaat een voorkeur voor gelijkmatiger paden. Wandelen blijft vergeleken met andere sportieve activiteiten wel lang haalbaar, en komt ook vaak in de plaats voor meer dynamische activiteiten als fietsen of joggen: de jogger van nu is de wandelaar van de toekomst. Deze groep zal de wat meer uitdagende elementen in een wandeling zoals reliëf in het landschap wel kunnen waarderen. Daar kan bij aanleg en onderhoud van wandelpaden en routes rekening mee worden gehouden.

Veel ouderen vinden het verder van belang om vanuit huis te kunnen starten. Om de oudere wandelaar met kleinere actieradius goed te bedienen, is het juist belangrijk om (kleinere) natuurgebieden dichtbij de woonomgeving in stand te houden. Dus niet focussen op een paar grote eenheden grootschalige natuur, maar juist de postzegeltjes natuur die her en der verspreid over het land liggen in ere houden.
Bronnen: Trendrapport toerisme, recreatie en vrijetijd 2013, NRIT Media, 2013 en Waar gaat dat heen (WOT werkdocument 271)


De natuur in

Mensen willen vaker de natuur in wanneer zij op vakantie zijn. Dat staat in de top 5 van vakantietrends voor 2014. Het is een manier om te ontsnappen aan de gedigitaliseerde samenleving, waarbij laptops, smartphones, computers en tablets continue gebruikt worden. We komen tot rust in de natuur en hechten daarnaast veel waarde aan de natuur en duurzaamheid. We willen terug naar ‘Puur natuur’, houden van ‘echt’ eten en originele, pure en duurzame belevingen. We zoeken rust in de bossen en op het platteland en willen meer weten van de natuur.
Bronnen: trendwatcher Tessa aan de Stegge, Cherrypicker, Vijetijdstrends 2014 / G.Lukken


Ontspannen in plaats van presteren

Waar vroeger meer gelopen werd voor het aantal kilometer en vanwege de prestatie, zien we nu een verschuiving ontstaan naar wandelen voor de ontspanning/gezelligheid. Dit sluit aan bij de trend dat we in onze vrije tijd ook steeds meer prestatiedruk ervaren. Zelfs ouderen hebben een drukke agenda of moeten een drukke agenda hebben. Deze toegenomen druk heeft effect op het aantal te besteden wandeluren, maar draagt ook bij aan de behoefte hieraan te ontsnappen en in de natuur tot rust te komen (vrijheid en ontspanning).
Bronnen: Socius.be en Onderzoek behoefte wandelaars, Van Loenen 2014

Verdieping/spiritualiteit

Steeds meer mensen zijn actief op zoek naar verdieping en spiritualiteit. Al dan niet in combinatie met een geloofsovertuiging vinden mensen deze verdieping in het intensiveren van beleving en contact met de natuur. Dat het wandelen hierin voor grote groepen mensen voorziet, mag onder meer blijken uit de populariteit van pelgrimages. Zo zag het Spaanse Santiago de Compostela het aantal pelgrims gedurende de afgelopen 25 jaar vervijftigvoudigen (van 2.500 in 1985 tot 125.141 in 2008); het aantal Nederlandse pelgrims steeg navenant.
Bron: santiago.nl

Vrijetijdsbesteding

Volwassenen boven de 40 zonder kinderen, niet-werkzame mensen, de lager opgeleiden en de 65 plussers hebben meer vrijetijd dan gemiddeld. Deze groep zal vaker de tijd hebben om dingen te ondernemen en tijd te besteden aan hun hobby’s. Daarnaast heeft de jongere leeftijdsgroep juist minder vrije tijd. Dit komt onder andere doordat men meer slaapt en meer tijd besteedt aan tv-kijken en internetten.
Bronnen: SCP, 2011 en Havermans, 2013

Vrijetijdsgevoel

Met de toename van het aantal werkende mensen en tweeverdieners is de besteedbare vrijetijd van een gemiddeld gezinsoudste is naar schatting ongeveer zeven uur per week minder dan in 1985. Het idee dat we minder vrijetijd hebben, is echter meer een gevoel dan realiteit, want door toename van het aantal (pre)gepensioneerden en een stijgende levensverwachting, leven we langer en hebben we over de hele linie toch meer vrijetijd. Wel is er sprake van een piekbelasting in de periode 25-50 jaar voor tweeverdieners met kinderen. Daarnaast komen er steeds meer andere leuke en interessante mogelijkheden van tijdverdrijf bij waardoor de druk op de vrije tijd toeneemt. We gaan vrije tijd en werk vaker combineren, maar ook het aanbod is steeds meer een combinatie van vrijetijdsproducten.
Bronen: FOD Bevolking 2011, Lukken, VrijetijdsTrends 2014, Socius.be

Oude wijn in nieuwe zakken

Met nieuwe Engelse termen lijken bestaande activiteiten ineens veel aantrekkelijker, waardoor ze nog populairder worden. Bijvoorbeeld:  Naar wild speuren wordt ‘Wildlife Hike’ , op blote voeten lopen wordt ‘Barefoot’ , een leuk uitstapje wordt een ‘Micro Adventure’.
Bron: Outdoorfriends.nl, 2013

Extreme survival

Ook de belangstelling voor extreme survivaltochten neemt toe (Volkskrant 31 december 2010). In de woorden van fotograaf Mike Roelofs, die een paar keer bij trekkings in Canada assisteerde: ‘Hoe meer de samenleving verstedelijkt, hoe groter de behoefte om er even helemaal uit te stappen. Even voelen waar we werkelijk staan, onderdanig aan de elementen’. Die behoefte merkte hij ook bij de deelnemers, van wie enkelen een haast religieuze bezieling krijgen. ‘Sommigen lopen hun voeten helemaal kapot, als een soort zelfkastijding.'

Wandelcoaching

Wandelcoaching is beroep in opkomst. Steeds vaker trekken coaches er wandelend op uit om de natuur te gebruiken als spiegel of inspiratie voor hun cliënten. De eerste wandelcoachopleiding zijn er inmiddels en vanuit wetenschappelijke hoek wordt ook steeds vaker het bewijs geleverd dat wandelen niet alleen goed is voor ons lichaam, maar ook heilzaam voor onze geest.
Bronnen:  WOT- werkdocument 271 en Zadoks, 2009

Stiltewandelingen

Steeds meer coaches, bedrijven en andere organisaties bieden stiltewandelingen aan. Soms ook 'gewone' particulieren. Gratis of tegen een vergoeding.
Stiltewandelingen spelen duidelijk in op de behoefte bij veel mensen om de herrie en de drukte te ontvluchten. Om door in stilte te wandelen terug bij zichzelf te komen.

Samen delen

We willen momenten en belevingen echt samen live delen. Maar ook de opkomst van de deeleconomie met initiatieven zoals AIRB&B en Houstrip.com brengt een nieuwe dynamiek teweeg. De verschuiving naar het individu stuit op verzet en wordt tegengewerkt worden door de gevestigde orde.
Bron: G. Lukken, VrijetijdsTrends 2014


Dichtbij huis

Mensen geven besteden liever tijd en geld aan kleine concrete projecten die dichtbij hen staan of passen in hun belevingswereld. Daarnaast speelt een aanbeveling vanuit de eigen betrouwbare kring ook een grote rol.
Bron: Buiting & van Rooij, 2010Steun ons