Wandelleefstijlen

24 april 2018

Wandelleefstijlen WandelnetWandelnet heeft begin 2018 een onderzoek uitgezet naar wandelvoorkeuren en wandeltypes gecombineerd met leefstijlen.

Recreatieleefstijlen

Binnen provincies en regio’s wordt gebruik gemaakt van de recreatieleefstijlen. Dit is een model waarbij recreanten (wandelaars, fietsers, ruiters, dagjesmensen etc.) worden ingedeeld in ‘kleuren’ op basis van drijfveren en voorkeuren. Indeling op demografische gegevens helpt namelijk maar beperkt om inzicht te krijgen in de vrijetijdsbesteding en wensen ten aanzien van de omgeving, psychografische gegevens zeggen dan meer. Het BSR-model (zie uitleg op website van Recron) gaat uit van een indeling op een psychologische as (introvert-extravert) en een sociologische as (gericht op individu- omgeving). Het verklaart beter waarom de ene vakantieganger naar Tibet trekt en de andere op een vakantiepark meer plezier heeft. Mede op basis van deze kleuren wordt in provincies of gemeenten beleid ontwikkeld. Het model geeft dan antwoord op vragen als: is er bij inwoners in deze gemeente meer behoefte aan een recreatieplas of aan een routenetwerk? En als er behoefte is aan een routenetwerk wat wil de recreant dan precies? Er bestaat namelijk voor elke gemeente (op wijkniveau) een algemeen leefstijlen-profiel.

Wandelleefstijlen

De dagrecreant is een breed begrip, graag willen wij vanuit Wandelnet inzicht kunnen geven aan beleidsmakers en routemakers of wandelaars ook zo in dit model passen of juist andere wensen en voorkeuren hebben. Om dit te kunnen doen moeten we naast de wandelvragen ook bepalen hoe de wandelaars binnen dit Leefstijlen-model passen. Dit betekent dat er BSR-vragen waren opgenomen in het onderzoek. Deze vragen geven aan welke ‘kleur’ iemand heeft. Samen met de aanvullende wandelvragen komt er vervolgens uit of wandelleefstijlen verschillen ten opzichte van de leefstijlen van de ‘gewone’ dagrecreant. Met behulp van dit onderzoek kunnen we onze adviezen aan overheden onderbouwen en zo zorgen we dat wandelaars worden gezien als een eigen groep met specifieke wensen en behoeften.

Resultaat

Wij zijn heel blij dat veel wandelaars hebben meegewerkt aan het onderzoek, omdat we zo een goed landelijk beeld krijgen. Het eindresultaat is een uitwerking van een aantal generieke wandeltypes met voorkeuren op het gebied van routes, communicatie en informatie: de wandelleefstijlen. Deze leefstijlen kunnen wij gebruiken in onze adviezen naar de overheid en routemakers, maar ook voor het verbeteren van onze eigen producten en diensten zoals de website, de inhoud van onze nieuwsbrief of de vorm van onze routegidsen.

Steun ons