Uw wandelnetwerk in GIS?

Bij de ontwikkeling van een wandelnetwerk is het digitaliseren van (geografische) data van groot belang. 

GIS-bestanden

Het vastleggen van geografische informatie voor wandelnetwerken is als volgt opgebouwd:

  1. GIS bestand van tracering/routes (lijnenbestand)
  2. GIS bestand van knooppunten (puntenbestand)
  3. GIS bestand van startpunten (puntenbestand)
  4. GIS bestand van markeringselementen (zgn. bestekken, puntenbestand)
  5. GIS bestand van voorzieningen (overstapjes, bruggetjes e.d.)

Datamodel

Speciaal voor regionale wandelnetwerken is door Wandelnet een zogenaamd datamodel ontwikkeld en vertaald in een lege file geodatabase (gdb): een format in ArcGis waarin de eerder genoemde gegevens ingevoerd kunnen worden. Wandelnet stelt dit datamodel kosteloos beschikbaar. Daarmee wordt voorkomen dat iedere regio dit zelf uit moet denken en bovendien geeft een uniforme opzet de mogelijkheid om gegevens beter uit te wisselen.

Landelijke routedatabank

Wandelnet beheert en actualiseert (in samenwerking met het Fietsplatform) de landelijke routedatabank. Regio’s die participeren in de routedatabank hebben de volgende voordelen:

-      Wandelnetwerk kan in landelijke routeplanner en wandelportal opgenomen worden
-      Wandelnetwerk wordt opgenomen in landelijk digitaal meldpunt
-      Belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding
-      Digitale uitwisseling met andere instanties
-      Digitale uitlevering mogelijk voor cartografie (eigen netwerkkaart)

Steun ons