Dossier: Wegenwet

Of je het ‘recht’ hebt om ergens te lopen is niet altijd duidelijk. Begrippen als ‘toegankelijkheid’, ‘recht van overpad’, ‘openbaar pad’ en ‘opengesteld terrein’ worden vaak door elkaar gebruikt.

Wegenwet

De Wegenwet regelt de openbaarheid van wegen en paden buiten de bebouwde kom.Belangrijk  instrument is de zogenaamde ‘wegenlegger’. In dit register staan alle openbare wegen. Overigens kan een pad toch openbaar zijn, terwijl dat niet op de legger vermeld staat. De ingewikkelde Wegenwet wordt in ‘Lexplicatie Wegenwetgeving’ toegankelijk beschreven en geïllustreerd.

Rol gemeente

Iedere gemeente is verantwoordelijk voor:

  • bijhouden van de legger
  • inzage bieden op verzoek
  • onttrekking aan openbaarheid voorbereiden
  • mogelijkheid bieden tot bezwaar bij onttrekkingszaak
  • handhaven van de wegenwet

De Vereniging Nederlandse Gemeenten geeft vragen & antwoorden over de Wegenwet.

Hoe verdwijnt een pad?

De gemeente bereidt onttrekking aan de openbaarheid voor, al dan niet op verzoek van een burger. Onttrekking aan de openbaarheid betekent dat het pad na deze procedure geen openbaar karakter meer kent en dus juridisch gezien niet meer toegankelijk is. De gemeente moet dat voorgenomen besluit wel schriftelijk kenbaar maken. Dan kunnen burgers en organisaties eventueel bezwaar maken.

‘Opengesteld’ en ‘recht van overpad’

De begrippen ‘recht van overpad’ en ‘opengesteld’ hebben niets te maken met de Wegenwet. Lees meer over openstelling, recht van overpad en de toegankelijkheid.

Steun ons