Dossier: Wandelen en gezondheid

Wandelen is gezond: dagelijks wandelen betekent een drastische verbetering voor je gezondheid en kan het leven zelfs met jaren verlengen.Steeds meer wetenschappelijke bewijzen en initiatieven ondersteunen en motiveren om hiermee aan de slag te gaan en iedereen in staat te stellen deze gezondheidsvoordelen te ervaren.

gezondheid-wandelenWat is gezondheid?

Gezondheid werd in 1948 gedefinieerd door WHO: “Gezondheid is een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet van louter het ontbreken van ziekte.”

Deze definitie is echter achterhaald. De meer recente benadering van gezondheid is dynamisch en straalt veerkracht en zelfregie uit: 'Health as the ability to adapt and to self manage, in the face of social, physical and emotional challenges’. Deze benadering heeft wel consequenties voor de doelstellingen en de inrichting van de gezondheidszorg.

 

Wat zijn dan precies die gezondheidsvoordelen?

Er zijn legio onderzoeken gedaan naar de effecten van wandelen op bijvoorbeeld Diabetes, hart- en vaatziekten, borstkanker en depressie.
In dit dossier willen we alle relevante onderzoeksinformatie, tools en projecten onder de aandacht brengen.

Een inspirerend filmpje wat ook huisarts Frank Greeven aanzette om te gaan wandelen met zijn patiënten:

Op zijn eigen website staan alle fimpjes: http://www.evanshealthlab.com

 

Waarom besteden we aandacht aan gezondheid?

  • De voordelen van wandelen voor de gezondheid legitimeren de aandacht van het rijk, provincie en gemeenten voor wandelen en het faciliteren of financieren van de randvoorwaarden daarvoor. Het helpt ons aan argumenten in onze lobby.
  • Gezondheidswinst motiveert een grote groep mensen om te wandelen
  • Het past binnen onze doelstellingen ten aanzien van het ontwikkelen en verspreiden van kennis over wandelen
  • Samenwerking met onze partners
  • Omdat we op een laagdrempelige manier wat kunnen doen aan de belangrijkste volksziekten van Nederland
Steun ons