Dossier: Provincies en wandelen

In maart 2015 vonden verkiezingen plaats in de provincie. Belangrijk voor wandelen: provincies hebben een grote rol.

Taken provincies

De provincies hebben namelijk belangrijke taken als het gaat om natuur, infrastructuur en openbare ruimte, leefbaarheid en economie. Allemaal terreinen waar wandelaars ook mee te maken hebben. Provincies kunnen hun beleid zodanig vormgeven dat zij wandelen actief stimuleren en de juiste randvoorwaarden scheppen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het tegengaan van barrières door nieuwe autowegen of het openstellen van natuurgebieden.

Routenetwerken

Ten aanzien van de ontwikkeling van recreatieve routenetwerken voor wandelaars (en fietsers) hebben provincies een steeds belangrijker rol. De verantwoordelijkheid voor de Lange-Afstand-Wandelpaden is per 1 januari 2014 verschoven van de Rijksoverheid naar de provincies. Bovendien worden in veel provincies fijnmaziger, regionale routenetwerken aangelegd. Voor alle routenetwerken geldt dat de provincie een belangrijke mede-financier is.

Uw provincie, ons pleidooi

Wandelnet heeft een pleidooi opgesteld voor wandelen in de provincie. Bekijk onze position papers voor uw provincie:

Noord Brabant - position paper

Drenthe - position paper

Flevoland - position paper

Friesland - position paper

Gelderland - position paper

Limburg - position paper

Overijssel - position paper

Utrecht - position paper

Zeeland - position paper

Zuid Holland - position paper

Groningen - position paper

Noord Holland - position paper

Steun ons