Dossier: Liever apart en onverhard

Veel wandelaars hebben een voorkeur voor onverharde paden. Daar zijn er maar weinig van. Bovendien veranderen onverharde wandelpaden soms in fietspaden. Dat dubbele gebruik lijkt efficiënt, maar voor wandelaars is het minder prettig en veilig om op een fietspad te lopen, zeker als het druk is.

Liever onverhard

Wandelaars lopen liefst onverhard vanwege de beleving van het landschap, het wandelcomfort en de rust. Daarnaast lopen wandelaars liefst apart om hinder en onveilige situaties te voorkomen. Verharding en dubbel gebruik hangen dan nauw met elkaar samen. Lees meer over de argumenten in het infoblad liever apart en onverhard.

Samen waar nodig, maar apart waar dat kan

Fietspaden aanleggen is prima, maar het idee dat een fietspad per definitie ook geschikt is voor wandelaars klopt niet. Daarom is ons motto: samen waar nodig, maar apart waar dat kan. Met de juiste inrichting is een gecombineerd pad geen probleem, maar soms is scheiding beter. Een zorgvuldige afweging is vooral belangrijk in gebieden waar weinig wandelpaden zijn en waar goede alternatieven voor fietsers bestaan.

Voor een juiste afweging

Wandelnet helpt plannenmakers graag. Lees onze aanbevelingen of ga naar de beslisboom: is een gecombineerd pad voor wandelaars en fietsers de juiste oplossing in dit geval?

Praktijk-ervaring

Er zijn talloze varianten hoe fietsers en wandelaars samen kunnen gaan, of niet. In de categorie 'gespot' tonen we voorbeelden die we uit de media opsporen.

Hoe het in de praktijk verkeerd kan uitpakken toont het fietspad langs de Grift aan.

Een voorbeeld in Zuid-Limburg laat zien hoe een zoektocht naar een fietspad juist leidde tot nieuwe wandelpaden!

Kissing gate

Een praktische oplossing om fietsers eventueel te 'weren' op een wandelpad is het zogenaamde Kissing Gate. Een hekwerk dat oorspronkelijk ontworpen is om vee binnen de hekken te houden, maar wandelaars wel door te laten. Met de juiste maatgeving is het mogelijk wandelaars (en wandelwagens/rolstoelen) door te laten, maar het fietsers onmogelijk te maken om het wandelpad te gebruiken. En ze zijn in alle soorten en maten uit te voeren!

Steun ons