Dossier: Charter for walking

Het internationale Charter for Walking is een verklaring waarin overheden en organisaties beloven zich hard te zullen maken voor de belangen van voetgangers en wandelaars.

Nederlandse versie

Charter for WalkingAan het Charter for Walking is wereldwijd al veel steun betuigd: o.a. de steden Londen, Parijs, Sevilla, Wenen, Sydney, Teheran en Ottawa hebben het handvest al ondertekend. Inmiddels is er ook een Nederlandse vertaling, gemaakt door MENSenSTRAAT. Deze is op 4 juli 2017 gelanceerd tijdens het eerste nationale voetgangerscongres 'Lopen loont'. De vertaling bevat een aantal suggesties gericht op de Nederlandse praktijk, waarbij lopen (en fietsen) de smeerolie van de mobiliteit vormen.

Eindhoven en Tilburg

In Nederland hebben Eindhoven en Tilburg als eerste gemeenten het Charter for Walking ondertekend. Daarna volgden de gemeente Zoetermeer en 14 Friese gemeenten. De gemeenten verklaren hiermee dat zij zich willen inzetten voor een goed voetgangersbeleid. Het Charter werd ook al ondertekend door Rijksbouwmeester Floris Alkemade. Welke gemeente volgt?

Motie Tweede Kamer

Op 29 maart 2018 is in de Tweede Kamer unaniem een motie aangenomen over het Charter for Walking. Hierin wordt vastgelegd dat "de regering tijdens bestuurlijke en andere overleggen het Charter for Walking onder de aandacht brengt van provincies en gemeenten zodat deze, in navolging van Eindhoven en Tilburg, het Charter for Walking ook gaan ondertekenen en zich hard gaan maken voor de belangen van voetgangers en wandelaars." De motie was ingediend door Tweede Kamerleden Cem Laçin (SP) en Corrie van Brenk (50PLUS).

In de motie wordt geconstateerd dat een vriendelijke omgeving zonder onneembare obstakels van groot belang is voor iedereen, inclusief ouderen en mindervaliden. Zo’n omgeving kan er voor zorgen dat zij het vertrouwen krijgen om naar buiten te gaan, wat eenzaamheid kan verminderen. In de motie wijzen van Van Brenk en Laçin er ook op dat er bij de ontwikkeling van woongebieden weinig rekening wordt gehouden met ouderen, mindervaliden en andere voetgangers, terwijl lopen nu juist een vorm van mobiliteit is die goed is voor de gezondheid en die we altijd nodig zullen hebben.

Ondersteund door...

Het Charter for Walking wordt ondersteund door Wandelnet, Rover, Fietsersbond, Natuur&Milieu, Milieudefensie en HappyStreets die mede hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de suggesties.

Steun ons