Wat houdt vrijwilligerswerk in?

Vrijwilligers die bij Wandelnet zijn aangesloten, doen hun werk op basis van een functieomschrijving. Zo doe je het werk dat het best bij je past en weet je van beide kanten wat er verwacht wordt. Er zijn een paar soorten vrijwilligersfuncties.

Routevrijwilligers

Veldmedewerkers houden onze wandelroutes in stand; ze markeren, leggen contact met boeren en terreineigenaren, melden routewijzigingen en schrijven routeteksten.
Ieder pad heeft een padcoördinator die de schakel vormt tussen de diverse veldmedewerkers en het kantoor in Amersfoort.

Belangenbehartigers

Belangenbehartigers zijn beleidsvrijwilligers die opkomen voor de belangen van wandelaars in hun regio. Iedere provincie heeft een provinciaal belangenbehartiger. Belangenbehartigers lossen knelpunten op en beïnvloeden het beleid van overheden.

Functieomschrijving provinciaal belangenbehartiger

Experts

Op tal van terreinen vraagt het wandelbelang specifieke kennis: over de Wegenwet, de barrières door spoorlijnen of nieuwe thema’s zoals gezondheid. Op projectbasis zijn experts actief om ons te adviseren.

Functieomschrijving expert

Bureau-vrijwilligers

Zelfs op het kantoor zijn wekelijks vrijwilligers actief, bijvoorbeeld voor het verwerken van wijzigingen in routes. Ook standmedewerkers of redacteurs zijn soms vrijwilligers, evenals de bestuursleden.

Voor alle vrijwilligers geldt dat ze een vast aanspreekpunt hebben op het kantoor in Amersfoort, maar veel wordt digitaal uitgewisseld via het vrijwilligersdeel van onze website. Wandelnet zorgt voor trainingen, onkostenvergoeding en een jaarlijkse medewerkersdag.

Steun ons