Waar we tegenaan lopen: barrièrewerking

Barrièrevrij wandelen

Belang van een barrièrevrije omgeving

Iedereen loopt. Soms voor plezier, voor zijn gezondheid en soms omdat het handig is of niet anders kan. Daarom streeft Wandelnet naar een voetgangersvriendelijke woon-, werk- en leefomgeving met een landelijk netwerk van voetgangersvriendelijke wegen en paden. Zowel voor ommetjes als voor lange wandeltochten. Dit netwerk van wegen en paden moet veilig en aantrekkelijk zijn. Het moet voldoende keuzemogelijkheden bieden en herkomstplaatsen en bestemmingen verbinden. Soms zijn of ontstaan er echter barrières die de mogelijkheden voor de voetganger en wandelaar beperken. Bijvoorbeeld door de aanleg van spoorlijnen, waterwegen en autowegen. Dit wordt ‘barrièrewerking’ genoemd. Bij Wandelnet werken we aan oplossingen om deze barrières te beperken. Zodat iedereen in Nederland te voet op pad kan (blijven) gaan en daarvoor niet afhankelijk wordt van het gebruik van openbaar vervoer of auto.

Lees verder

Barrières voor wandelaars en voetgangers: definitie en richtlijnen

Omdat de actieradius van de voetganger/wandelaar beperkt is, is een omweg al snel te groot. Het CROW kennisplatform voor onder andere infrastructuur) heeft daarom voor langzaam verkeer richtlijnen voor de maximale maaswijdte opgesteld. De maaswijdte is de afstand tussen twee kruisingsmogelijkheden in een weg-, spoorlijn of waterloop: plekken waar voetgangers, fietsers of menners een barrière kunnen oversteken. Ook bij het voorkomen of ontsnipperen van andere barrières zoals sportcomplexen, bedrijventerreinen en dergelijke kunnen deze uitgangspunten behulpzaam zijn.

Lees verder

De weg als barrière

Het wegennet in Nederland wordt steeds drukker. Daarom worden wegen aangelegd en bestaande wegen heringericht (‘opwaarderen wegen’). De aanleg van nieuwe wegen, maar vooral het opwaarderen van bestaande wegen breekt de infrastructuur voor voetgangers/wandelaars, fietsers en ruiters op. Onneembare barrières voor deze groepen ontstaan; de kans dat je moet omlopen is groot. Wandelnet denkt daarom op landelijk niveau mee over oplossingen die de mogelijkheden voor voetgangers/wandelaars zo min mogelijk beperken.

 

Lees verder

Gebiedsontsluitingswegen als bedreiging

Gebiedsontsluitingswegen hebben een functie voor zowel doorstroming als uitwisseling van het verkeer. Dit type wegen is ontworpen om gebieden aan te sluiten op het netwerk van stroomwegen. Vanwege veiligheid en doorstroming mag langzaam verkeer deze wegen op een beperkt aantal plaatsen oversteken. Vaak worden er in plaats daarvan parallelwegen aangelegd voor fietsers en voetgangers. Hierdoor moeten deze weggebruikers omrijden of omlopen vaak langs minder aantrekkelijke wegen. Gebiedsontsluitingswegen vormen dan ook vaak een barrière voor het langzame en recreatieve verkeer.

Lees verder

Stroomwegen als barrières

Stroomwegen zijn bedoeld voor een vlotte en veilige afwikkeling van grote hoeveelheden gemotoriseerd snelverkeer over grote afstanden en met relatief hoge snelheden. Ze zijn bedoeld om de afstand tussen herkomst en bestemming snel en voorspelbaar te overbruggen. Met andere woorden: het zijn onze snelwegen en N-wegen waar minimaal 100 kilometer per uur wordt gereden. Ze zijn niet toegankelijk voor het langzame verkeer en hebben ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen. Voor wandelaars vormen stroomwegen onneembare barrières. Er worden twee typen stroomwegen onderscheiden.

Lees verder

Steun ons