Waar we lopen: Wegen en paden

Barrièrevrij wandelen

Lopen op verschillende typen wegen

Als voetganger/wandelaar wil je fijn en onbezorgd kunnen lopen. Wie de eigenaar is van de weg waarover je loopt of wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud? Daar hou je je niet mee bezig. Laat staan dat je wilt weten hoe dit juridisch allemaal in elkaar zit. Maar als je routemaker of beleidsmedewerker bent, of als je bij Wandelnet werkt, dan moet je al die dingen wel weten. Ieder voetpad of wandelroute kan een samenvoeging zijn van stukjes pad met een andere eigenaar. Beheerders kunnen wisselen en daarmee tevens de juridische regels.

Lees verder

Samenhangende infrastructuur voor de wandelaar en voetganger

De afzonderlijke wegen en paden vormen samen een ‘netwerk’. Een weg of pad ontleent zijn betekenis aan zijn ligging en functioneren binnen het geheel van zo’n netwerk. Een goed functionerend voetgangersvriendelijk netwerk van wegen en paden moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Bij Wandelnet is in de loop van de jaren veel kennis verzameld over hoe je (het netwerk van) wegen en paden voor voetgangers/wandelaars zo optimaal mogelijk ontwerpt. 

Lees verder

Steun ons