Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Privacywet (AVG) van kracht. Op dit moment passen wij onze privacyverklaring aan, maar hier kunt u alvast een preview van onze nieuwe privacyverklaring downloaden.

 

Registratie van persoonlijke gegevens

Voor het leveren van bijdragen aan het forum en het gebruik van persoonlijke functionaliteiten zoals het logboek, bewaren van routes en de fitplanner is registratie verplicht. Deelnemers zijn verplicht om voor- en achternaam, adresgegevens, een e-mailadres, wachtwoord en gebruikersnaam (pseudoniem waaronder uw bijdragen op deze website worden gepubliceerd) op te geven. Ook worden het IP-adres en tijdstip van registratie vastgelegd. De aldus verkregen gegevens worden niet op het internet gepubliceerd, met uitzondering van de gekozen gebruikersnaam, de door u beschikbaar gestelde profielinformatie en de inhoud van de bijdrage(n) (forumberichten).

De gegevens worden door Stichting Wandelnet enkel gebruikt om deelnemers in staat te stellen gebruik te maken van de persoonlijke functionaliteiten zoals het meediscussiëren in een forum, opslaan van favoriete routes, berekenen persoonlijke calorieverbruik, bijhouden van een wandellogboek, gebruik van de webwinkel etc.  Daarnaast is Stichting Wandelnet gerechtigd om deze gegevens te gebruiken om eventueel misbruik van de website te bestrijden en voor het noodzakelijke beheer van wandelnet.nl. Dit houdt onder meer in dat het e-mailadres zal worden gebruikt als middel om met u te communiceren over uw gebruikersnaam en wachtwoord, maar ook om berichten naar door te sturen die via het persoonlijke profiel voor u worden achtergelaten (mits u hiervoor zelf toestemming heeft gegeven).

De gegevens worden door Stichting Wandelnet niet aan derden verstrekt met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan de bevoegde instanties.

 

Cookies

Tijdens het gebruik van deze website een zogenaamd ‘cookie’ (klein bestandje) op de harde schijf van uw pc aangemaakt. Dit wordt gedaan om uw instellingen te behouden zodat het gebruik van onze site wordt vergemakkelijkt. Deze gegevens worden niet gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren. U kunt zelf bepalen of u cookies wilt accepteren. Het weigeren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat sommige onderdelen van onze site niet (goed) werken.


Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Het is verstandig om de privacyverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop de uw persoonlijke gegevens worden verwerkt. Als de privacyverklaring ingrijpend wordt gewijzigd, wordt dit duidelijk gemeld.

 

Naast deze privacyverklaring raden wij u ook aan de gebruikersvoorwaarden te raadplegen

Steun ons