Internationale routes

Het Nederlandse LAW-netwerk sluit aan op het internationale netwerk van Grote Routepaden (België) en Fernwanderwege (Duitsland). Bovendien kunt u oversteken naar Engeland om daar verder te lopen over de Long Distance Footpaths. Er zijn ook enkele Europese lange-afstandswandelroutes (E-paden) die ons land aandoen en gebruik maken van de Nederlandse LAW's. De bekendste is de E2, die Hoek van Holland verbindt met Nice LAW/GR 5. 

Overzichtskaart E-wegenERA (European Ramblers Association)

Grenzeloos wandelen in Europa, dat is het ideaal van de European Ramblers’ Association. De vereniging heeft meer dan 50 leden, afkomstig uit 28 Europese landen. Wandelnet is de Nederlandse vertegenwoordiger. Binnen de ERA worden afspraken gemaakt over internationale aansluitingen van paden en over bewegwijzering. Op de site van de ERA vindt u meer informatie en links naar wandelsites in de verschillende Europese landen: www.era-ewv-ferp.com en www.traildino.com

E-paden

De EWV heeft een aantal internationaal aansluitende routes aangewezen als Europese lange-afstandswandelroutes ('Europäische Fernwanderwege'), de zogenaamde E-paden.

De E-paden (E-1 t/m E-11) vormen een wijdvertakt netwerk, dat talloze mogelijkheden biedt voor langere reizen te voet. In de nabije toekomst zullen nieuwe aansluitingen ontstaan in Oost-Europa en in Spanje en Portugal. Vier E-paden gaan door Nederland, zie het overzichtskaartje (aanklikken voor grotere weergave).  


E-2


Noordzee - Meer van Geneve - Middellandse Zee
Landen: Groot-Brittannië, Nederland, België, Frankrijk
Lengte: ca. 4850 km
Het Nederlandse deel van de GR5 staat beschreven in de gids van het Nederlands Kustpad deel 1. Deze internationale route E2 tussen Hoek van Holland en Nice is vooral in België en Frankrijk zeer populair.


E-8


Ierse Zee - Rijn - Main - Donau - Karpaten - Rhodopen
Landen: Ierland, Groot-Brittannië, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Slowakije, Polen, Bulgarije, Turkije
Lengte: ca. 4390 km
Het Nederlandse deel vindt u in de gids van het Grote Rivierenpad (LAW 6).


E-9

Internationale Atlantische kustweg - Noordzee - Oostzee Landen: Frankrijk (Bretagne), België, Nederland, Duitsland, Polen, Estland
Lengte: ca. 5000 km
Het Nederlands Kustpad, met 725 km de langste aaneengesloten wandelroute van Nederland ontstond door samenvoeging van vier afzonderlijke LAW's (Deltapad, Hollands Kustpad, Friese Kustpad en Wad en Wierdenpad). Deze LAW 5 sluit aan op de wandelroute E9, Internationale Atlantische kustweg - Noordzee - Oostzee.

E-11


Noordzee - Harz - Mark Brandenburg - Masuren
Landen: Nederland, Duitsland, Polen, Rusland
Lengte: ca. 1950 km
Het Nederlandse deel van de E11 vindt u in de gids van het Marskramerpad (LAW 3).

Steun ons