Pad of route?

Een weg of pad waar op gelopen kan worden, is nog geen route. Er is in het spraakgebruik nogal eens verwarring over de betekenis van het woord pad en route.

Meer paden dan routes

Taalkundig gezien betekenen pad en route iets verschillends: een pad of weg is een concrete strook in het landschap waarover je je kunt verplaatsen. Een route is daarentegen een combinatie van diverse paden en wegen, of stukjes ervan, tot één verbinding van A naar B. Dit verschil - en soms ook de begripsverwarring - treedt op als we praten over infrastructuur en netwerken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infrastructuur

Met wandelinfrastructuur bedoelen we alle openbare of opengestelde paden, wegen, grasstroken, kades waarover gelopen kan worden, inclusief bruggen, overstapjes, overwegen en veerponten. Samen vormen ze de 'ondergrond' in het landschap, het raster van mogelijkheden voor de mens-te-voet. Met routenetwerk bedoelen we het totaal van gemarkeerde of bewegwijzerde routes. Het routenetwerk is het geoormerkte deel van de totale wandelinfrastructuur. Er zijn dus meer paden dan routes.

Steun ons