Henk en Erik, beleidsvrijwilligers

Toen de Rijksoverheid begon na te denken over een nieuwe wet over ruimtelijke ordening, zocht Wandelnet beleidsvrijwilligers die zich wilden storten op wat de Omgevingswet zou gaan heten. Al snel dienden zich twee belangstellenden aan die op basis van hun ervaring een bijdrage wilden leveren.

50 jaar later

In een startgesprek maakten Henk Marius en Erik Kool kennis met elkaar. Of eigenlijk maakten ze 'opnieuw' kennis. Ruim 50 jaar geleden zaten Henk (toen Hendrik Roelof) en Erik (toen Erik-Jan) samen op de lagere school in Den Haag (op de foto respectievelijk tweede en derde van links). Door toeval kruisten hun paden weer bij Wandelnet. Op deze foto lijkt de voorliefde voor de ruimtelijke ordening al zichtbaar.

Fietsersbond

Henk: "Ik ben jarenlang actief geweest bij de Fietsersbond. Ik vind het leuk om mijn expertise nu ook in te zetten voor het wandelen". Gelukkig herkent hij de parallellen als het gaat om de belangen van fietsers en wandelaars. Zeker bij de nieuwe Omgevingswet is dat belangrijk. Namens Wandelnet nam Henk met vertegenwoordigers van een aantal aanverwante organisaties deel aan een zogenaamde 'Versnellingskamer'. Deze sessie werd georganiseerd door Natuur&Milieu die de minister weer gaat adviseren. "Het was een interessante morgen waar veel input kon worden gegeven. In recordtempo moesten we in drie blokken zo´n 50 vragen op een i-pad beantwoorden."

Eigenlijk padcoördinator

Erik wil zich na zijn professionele carrière ook graag inzetten voor Wandelnet. In eerste instantie dacht hij aan een klus als veldmedewerker. Precies op het juiste moment diende zich de functie van padcoördinator voor het Graafschapspad aan. Gezien zijn loopbaan bij het Ministerie van VROM zijn we erg blij dat hij zich ook als expert voor de Omgevingswet wil inzetten. "Ik weet hoe dit soort processen gaan en als het maar niet te veel op 'werk' gaat lijken, vind ik het zeker leuk om stukken te lezen en de mensen van Wandelnet te adviseren." Erik heeft bijvoorbeeld alle reacties op de digitale inspraakronde gescand. Zo weten we welke andere partijen actief zijn en waar raakvlakken liggen met onze wandelbelangen. En samen hebben we een position paper opgesteld om duidelijk te maken waar onze belangen precies liggen. Dat heeft er toe geleid dat in de Omgevingswet de definitie van infrastructuur is verruimd, zodat ook wandelen er onder valt.

Steun ons