Groningen biedt voetganger de ruimte

19 oktober 2015

Vismarkt GroningenGoed nieuws voor de voetgangers in de stad Groningen! Het college van B&W geeft in haar nieuwe visie voor de binnenstad prioriteit aan voetgangers en fietsers.

De binnenstadsvisie voor de stad Groningen wordt eind van dit jaar door de gemeenteraad behandeld. Het college van B&W schrijft in haar conceptvisie: “Om de binnenstad aantrekkelijker te maken en het aantal conflicten in de openbare ruimte te verminderen geven we de voetganger in de binnenstad nog meer de ruimte.”

Het college stelt voor om “het aaneengesloten voetgangersgebied verder uit breiden met een netwerk van herkenbare en attractieve looproutes." Ze richten zich vooral op het stadshart en op de routes daar naar toe vanaf de vier entreegebieden (Westerhaven, Boterdiep, Damsterdiep en het stationsgebied). Op deze routes vanaf de parkeergarages en het hoofdstation krijgt de voetganger en fietser zo meer ruimte.

Het klinkt belangenbehartigers van Wandelnet, Ankie van Dijk en Frits Visser als muziek in de oren. Beiden hebben veel waardering voor de wijze waarop de voetganger centraal staat in de visie voor de binnenstad.

De inspraakperiode op de binnenstadsvisie is inmiddels verstreken, er wordt nu gewerkt aan de definitieve versie van het pan waarbij de inspraakreacties zoveel mogelijk worden meegenomen. De vaststelling van de definitieve binnenstadvisie zal naar verwachting eind 2015 plaatsvinden.

Om het hele plan te lezen ga je naar Binnenstadsvisie Groningen.

 

Foto: Vismarkt in Groningen (Martin Berghoef)

Steun ons