Dossier: Wandelen als sport

Wandelen kan op verschillende manieren en met een verschillende motivatie. Een grote groep wandelaars ziet wandelen als sport waarbij het gaat om de prestatie in de vorm van afstand en/of tempo.

Evenementen

Meer nog dan bij het recreatieve wandelen worden er rondom 'sportief wandelen' evenementen georganiseerd. De bekendste is natuurlijk wel de Nijmeegse Vierdaagse, maar zeker ook in aantallen deelnemers zijn de avondvierdaagsen ook erg populair.

Fit door wandelen

Wandelen wordt ook ingezet om mensen fit te krijgen of fit te houden. Op verschillende plaatsen in Nederland worden wandelaars begeleid door professionele trainers. Zij zorgen met wandeltrainingen voor een bewuste opbouw van de conditie en verbetering van techniek. De website van wandelfit heeft alle informatie over wandelactiviteiten onder begeleiding.

Buitensporten

Het voordeel van wandelen is dat je lekker buiten kunt sporten. Uit diverse onderzoeken blijkt dat bewegen in een groene omgeving zichtbaar betere resultaten oplevert. Een aantal sportbonden zet zich in om het sporten in de openbare ruimte te bevorderen. In het Actieplan Buitensporten staat de ambitie om de sportparticipatie van 65% naar 75% te laten stijgen in 2016.

Wandelsportbond

Per 1 januari 2015 zijn de belangrijkste organisaties op het gebied van Wandelsport KNBLO-NL en NWB gefuseerd tot de KWBN.

Steun ons