ANBI

Wandelnet is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een organisatie met de ANBI-status, daarom verplicht de overheid ANBI-organisaties sinds 2013 om informatie op het internet te publiceren over hun goede doel. Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn in ons werk en te voldoen aan de wettelijke eisen om onze ANBI-status te kunnen behouden en u hiermee te informeren. Op deze pagina geeft Wandelnet daarom meer informatie over haar organisatie, haar activiteiten en fiscale gegevens.

 

Algemene gegevens Stichting Wandelnet

Bezoekadres
Berkenweg 30
3818 LB  Amersfoort

Postadres
Postbus 846
3800 AV  Amersfoort
Tel.: 033 - 465 36 60
E-mail: info@wandelnet.nl

RSIN/Fiscaal nummer: 0066.48.836

Kvk: 41201226

 

Missie, doelstellingen en statuten

Wandelnet wil wandelen in Nederland de plaats geven die het verdient: een goede mogelijkheid om overal te voet op pad te gaan.

Wij werken aan onze missie op basis van de volgende vier pijlers:

 1. Routes en paden
  • ontwikkeling en beheer van een landelijk netwerk van Lange-Afstand-Wandelpaden LAW’s® en Streekpaden;
  • projecten & coördinatie: NS-wandeltochten, Boerenlandpaden, Wandelnetwerken
 2. Belangenbehartiging
  • belangenbehartiging voor alle (recreatieve) wandelaars in Nederland;
  • het bevorderen van wandelen in het algemeen;
  • lobby en beleidsbeïnvloeding.
 3. Kennis & expertise
  • expertise- en adviescentrum op wandelgebied;
  • monitoring en onderzoek.
 4. Verbinding
  • overlegplatform voor wandelgroeperingen: samenwerking met 11 aangesloten organisaties;
  • europese aansluiting bij de European Ramblers' Association;
  • coalities vormen op thema's.

Bekijk hier de statuten: statuten van Wandelnet

 

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting Wandelnet is eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid en bestaat uit zes leden en een adviseur namens alle provincies. Ongeveer zeven keer per jaar komt het bestuur bij elkaar. Meer informatie over de bestuursleden.

Wandelnet is aangesloten bij de European Ramblers’ Association (ERA).

 

Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Jaarlijks publiceren wij een jaarverslag met daarin alle uitgevoerde activiteiten met daarin een financiële verantwoording. U kunt het jaarverslag hier downloaden.

 

Beloningsbeleid:

Stichting Wandelnet volgt de CAO Welzijn. De medewerkers van de stichting, inclusief de directeur, worden beloond conform de salarisschalen van de cao Welzijn. Naast de vaste bureaumedewerkers (ca. 7 FTE) werkt Wandelnet met ruim 600 actieve vrijwilligers, ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Dat betekent dat zowel bestuursleden als andere vrijwilligers geen enkele vergoeding kijgen voor hun werkzaamheden voor de stichting. De stichting vergoedt wel de gemaakte onkosten aan bestuur en vrijwilligers voor zover dit redelijk is en door hen verantwoord kan worden.

Steun ons