Als ik minister was voor 'wandel en fiets' ...

Flip ten Cate

directeur Federatie Welstand, initiatiefnemer Mooiwaarts

...omdat deze technologisch geavanceerde samenleving schreeuwend behoefte heeft aan 'verbinding'...

15 juni 2013

Agnes van den Berg

bijzonder hoogleraar beleving en waardering van natuur en landschap
aan de Rijksuniversiteit Groningen 

...wandelen en fietsen door natuur heeft aantoonbare rustgevende en gezonde werking...

27 juni 2013

Paulus Jansen

voormalig lid Tweede Kamer SP
en mede-initiatiefnemer 'Een Stap Vooruit'

...bescherming en uitbouw van de routenetwerken versterken...

4 juni 2013

Tjisse Brookman

marketeer De Friesland Zorgverzekeraar

.. een actief voorwaardenscheppend beleid van de overheid ontwikkelen...

11 juni 2013

Duco Hoogland

lid Tweede Kamer PvdA
en mede-initiatiefnemer Een Stap Vooruit

...zuinig zijn op onze natuur en deze toegankelijk maken...

4 juni 2013

Fred Bloot

voorzitter Regiegroep Recreatie en Natuur

...Wandelnet en het Fietsplatform financieel en beleidsmatig faciliteren...

3 juni 2013

Joke de Witte

Marc Jan Ahne

Burgemeester van Ommen,
wandelgemeente van het jaar 2013

...door een route kom je sneller langs plekken waar je anders niet komt...

31 mei 2013

Bernard Heijdeman

Kees Kuijken

Joost Hagens

Kees Terwisscha van Scheltinga

Landschapsbeheer Friesland / Waddenwandelen.nl

...een pleidooi voor het duurzame knooppuntensysteem...

10 juni 2013

Helen Sijtsma

Waarom

Voor ruim 6,6 miljoen wandelaars en 8,5 miljoen fietsers is ‘natuurbeleving’ een belangrijke motivatie om op pad te gaan. Routes zijn daarbij letterlijk verbindingen. Gelukkig kent Nederland een landelijk routenetwerk voor wandelaars en fietsers, beheerd door Wandelnet en Fietsplatform.

Toch staat het voortbestaan van dit landelijk netwerk onder druk! Voor behoud is ondersteuning van Rijk en/of provincies nodig.

In beweging voor wandelen en fietsen:

- Waar wandelt of fietst u zelf het liefst? …

- Een landelijke routestructuur voor wandelen en fietsen is belangrijk voor Nederland, omdat: …

- Als ik minister voor ‘wandel en fiets’ was, dan: …

Bas Hoogland

voormalig directeur Landal

...toeristenbelasting aanwenden voor routestructuren...

31 mei 2013

Erik Beenen

directeur consumentenmarkt NS

...dichtbij zijn eigen woonplaats kan genieten...

27 juni 2013

Arie de Jong

Ferry Mingelen

Gerjo Goudriaan

voorzitter Vereniging Vrienden van de Voetveren

...iedereen laten wandelen. Vooral ook kinderen...

11 juni 2013

Bertus van der Tuuk

Martine Werensteijn

Chris Bransz

bestuurslid Wandelnet

...teruggave van de CO2 besparing invoeren...

5 juni 2013

Eeffien Huizing

Provinciaal belangenbehartiger TeVoet en Wandelnet

... hoofdroutestructuur voor wandelen en fietsen noodzakelijk als doorgaande ruggengraat...

18 juni 2013
Steun ons